หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : Operational  Audit  Manual
สารบัญ

Part I : แนวความคิดและหลักการของ Operational  Audit

บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Operational  Audit
บทที่ 2 : พื้นฐานความเข้าใจงาน Operational  Audit
บทที่ 3 : ทีมงาน Operational  Audit ที่ดี
บทที่ 4 : การบริหารสายงาน Operational  Audit

Part II : การจัดองค์การ งาน Operational  Audit

บทที่ 5 : การทำความรู้จักโครงสร้างการจัดองค์การทั้งระบบ
บทที่ 6 : การทำความคุ้นเคยโครงสร้างการจัดองค์การของฝ่ายตรวจสอบ
บทที่ 7 : การจัดองค์การสายงาน Operational  Audit
บทที่ 8 : จุดมุ่งหมายของงาน Operational  Audit

Part III : การเตรียมความพร้อมก่อนภาคสนาม

บทที่   9 : ขั้นตอนในการทำ Operational  Audit
บทที่ 10 : การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม
บทที่ 11 : การทำความรู้จักเรื่องที่ทำการตรวจสอบ
บทที่ 12 : กิจกรรมก่อนลงภาคสนาม

Part IV : เทคนิคในการปฏิบัติงาน Operational  Audit ภาคสนาม

บทที่ 13 : การพิจารณาทบทวน ICQ หรือ Questionnaires
บทที่ 14 : การกำหนดขอบเขตของการตรวจสอบ
บทที่ 15 : การสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน
บทที่ 16 : การจัดทำ Compliance  Test
บทที่ 17 : รูปแบบกระบวนการปฏิบัติ Operational  Audit
บทที่ 18 : Exit  Meeting
บทที่ 19 : Comments / Replies  Letter
บทที่ 20 : การจัดเกรดหน่วยงานที่ทำการตรวจสอบ

Part V : การจัดทำและการนำเสนอ Operational  Audit  Report

บทที่ 21 : แนวการจัดทำรายงาน Operational  Audit
บทที่ 22 : เทคนิคการนำเสนอ

Part VI : การจัด Operational  Audit  File

บทที่ 23 : การจัดแฟ้มปัจจุบัน (Current  File)
บทที่ 24 : การจัดแฟ้มถาวร (Permanent  File)
บทที่ 25 : แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน Operational  Audit
บทที่ 26 : Glossary of Terms


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com