หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือการตรวจสอบเล่ม 3 : วิธีการตรวจสอบ
สารบัญ

บทที่   1 : กลยุทธ์การตรวจสอบของผู้บริหาร

บทที่   2 : การตรวจสอบโดยการใช้ความสังเกต

บทที่   3 : วิธีการตรวจสอบแบบไม่บอกให้รู้ตัว

บทที่   4 : การตรวจสอบข้อยกเว้นที่ยอมรับได้

บทที่   5 : การตรวจสอบเฉพาะจุด

บทที่   6 : การตรวจสอบความมีอยู่จริงของตัวทรัพย์สิน

บทที่   7 : การพิสูจน์ความเป็นจริงโดยตรงกับบุคคลที่สาม

บทที่   8 : การตรวจสอบโดยการทำงบกระทบยอด

บทที่   9 : การตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี

บทที่ 10 : การตรวจสอบติดตามกระบวนวิธีปฏิบัติบัญชี

บทที่ 11 : การตรวจสอบการคำนวณ

บทที่ 12 : การตรวจสอบหารายการผิดปกติ

บทที่ 13 : การตรวจสอบวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ

บทที่ 14 : การจัดสินเชื่อ

บทที่ 15 : การสืบสวนสอบสวนการทุจริตฉ้อโกง

บทที่ 16 : การประชุมปิดงานตรวจสอบ


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com