หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : สารตรวจสอบ ฉบับพิเศษ
สารบัญ

Audit  Committee  Today
  โดย เจริญ  เจษฎาวัลย์ 

หัวหน้าตรวจสอบเทวดา
  โดย ทำนุ  ธรรมมงคล

คำถามทั่วไปที่คณะกรรมการตรวจสอบมักจะถาม
  โดย ไพรัช  พร้อมโกมล

ท่านจะปลอดภัยและสบายใจเมื่อพบกับการตรวจสอบภายใน
  โดย สงบสุข  ศรีน้ำเงิน

เทคนิคการตกแต่งปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อการปิดบัญชีสิ้นงวด
  โดย วิสุทธิ์  เหลี่ยมรังสี
   

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
  โดย รศ. ดลพร  บุญพารอด

ภาระภาษีของ....."มนุษย์เงินเดือน"
  โดย รศ. เพิ่มบุญ  แก้วเขียว

หลักฐานแห่งหนี้
  โดย รุ่งโรจน์  รื่นเริงวงศ์


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com