หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : Audit  Program  สำเร็จรูป
สารบัญ

บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Audit  Program

บทที่ 2 : คำแนะนำวิธีใช้ Audit  Program สำเร็จรูป

บทที่ 3 : Financial  Audit  Program สำเร็จรูป

บทที่ 4 : Operational  Audit  Program สำเร็จรูป

บทที่ 5 : Foreign  Operational  Audit  Program สำเร็จรูป

บทที่ 6 : Foreign  Exchange  Dealing  Audit  Program สำเร็จรูป


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com