หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือป้องกันและสืบสวนสอบสวนการทุจริต
สารบัญ

Part I  :  กลไกการทุจริตและอาชญากรรมการเงิน

บทที่ 1 : ลักษณะพฤติกรรมการทุจริต
บทที่ 2 : เทคนิคการจัดกลุ่มคดีทุจริต
บทที่ 3 : การทำความรู้จักเงื่อนปมการทุจริตทางการเงิน
บทที่ 4 : อาชญาวิทยากับอาชญากรรมการเงิน
บทที่ 5 : การทำความเข้าใจหลักจิตวิทยากับตรรกวิทยา
บทที่ 6 : สัญญาณบอกเหตุการทุจริต

Part II  :  เทคนิคการตรวจสอบการทุจริต

บทที่   7 : หลักการตรวจสอบการทุจริต
บทที่   8 : การวาง Fraud  Audit  Program
บทที่   9 : การพิสูจน์ยืนยันหลักฐานการทุจริตทางบัญชี
บทที่ 10 : การพิสูจน์ยืนยันหลักฐานการทุจริตตราสารการเงินและใบสำคัญ
บทที่ 11 : การแกะรอยการทุจริตตราสารการเงินของธนาคาร
บทที่ 12 : การแกะรอยการทุจริตในบัญชีกระแสรายวัน
บทที่ 13 : การแกะรอยการทุจริตในสมุดคู่ฝากเงินธนาคาร
บทที่ 14 : การแกะรอยการทุจริตรายได้ของกิจการ
บทที่ 15 : การแกะรอยการทุจริตรายจ่ายของกิจการ
บทที่ 16 : การแกะรอยการทุจริตทรัพย์สินของกิจการ
บทที่ 17 : เทคนิคการตรวจสอบที่สามารถใช้มัดตัวผู้ทุจริต
บทที่ 18 : การวินิจฉัยและการลงความเห็นจากผลการตรวจสอบ

Part III  :  เทคนิคการสืบสวนสอบสวนกรณีทุจริต

บทที่ 19 : ปรัชญาการสืบสวนสอบสวน
บทที่ 20 : อำนาจหน้าที่ของผู้ทำการสืบสวนสอบสวน
บทที่ 21 : การวางแนวทางการสืบสวนสอบสวน
บทที่ 22 : การสืบพยานและการสอบปากคำพยาน
บทที่ 23 : ทำอย่างไรให้ผู้ทุจริตยอมรับสารภาพ
บทที่ 24 : เทคนิคการป้อนคำถามและการสังเกตปฏิกิริยา
บทที่ 25 : วิธีปฏิบัติเมื่อผู้ต้องสงสัยสารภาพหรือปฏิเสธ
บทที่ 26 : เทคนิคการปิดงานสืบสวนสอบสวน

Part IV  :  Case  Study ประมวลกรณีการทุจริต
                140 Cases พร้อมวิธีการป้องกัน

บทที่ 27 : การหลอกลวงฉ้อโกงผ่านกลไกธนาคาร
บทที่ 28 : อาชญากรปล้นจี้ลักขโมยทรัพย์สินของธนาคาร
บทที่ 29 : คนนอกโกงเงินแบงค์
บทที่ 30 : วิธีลูกหนี้ฉ้อฉลแบงค์ผู้เป็นเจ้าหนี้
บทที่ 31 : คนแบงค์โกงแบงค์
บทที่ 32 : คนแบงค์โกงชาวบ้าน
บทที่ 33 : การทุจริตองค์การทั่วไป

 

กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com