หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือตรวจสอบการบริหารโครงการ เล่ม I
สารบัญ

ตอนที่ I : การทำความเข้าใจกิจกรรมการตรวจสอบโครงการตามแนวความคิดสมัยใหม่

บทที่ 1 : ทำไมจึงต้องศึกษาเรื่องการตรวจสอบการบริหารโครงการ
บทที่ 2 : พันธกิจการตรวจสอบโครงการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บทที่ 3 : พันธกิจการตรวจสอบโครงการของผู้ตรวจสอบภาครัฐ
บทที่ 4 : ความเข้าใจแก่นงานตรวจสอบภายใน
บทที่ 5 : วิสัยทัศน์ของผู้นำสูงสุดในการตรวจสอบการบริหารโครงการตามแนวคิดสมัยใหม่

ตอนที่ II : การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของงานตรวจสอบโครงการ

บทที่   6 : การเรียนรู้ลักษณะธรรมชาติความเสี่ยงขององค์การ
บทที่   7 : AUDIT  RISK ความเสี่ยงการตรวจสอบ
บทที่   8 : ความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน
บทที่   9 : ความเสี่ยงอันเกิดจากความล้มเหลวของระบบควบคุมภายใน
บทที่ 10 : ความเสี่ยงจากการตรวจสอบการทุจริต
บทที่ 11 : การเข้าถึงหัวใจของ Management Control

ตอนที่ III : การวางแผนกลยุทธ์การตรวจสอบแนว
              Program  Management  Audit

บทที่ 12 : Program  Management  Audit คืออะไร ?
บทที่ 13 : การสร้างทีมงานตรวจสอบการบริหารโครงการ
บทที่ 14 : การแกะรอยการทุจริตรายได้ของกิจการที่จำเป็นต้องใช้ในงานตรวจสอบโครงการ
บทที่ 15 : Direct  Verification โดย Confirmation  Letters
บทที่ 16 : แนวการวางแผนกลยุทธ์การตรวจสอบการบริหารโครงการ
บทที่ 17 : แนวการวางแผนกลยุทธ์การตรวจสอบการทุจริตโครงการ
บทที่ 18 : แนวการวางแผนกลยุทธ์การตรวจสอบธรรมาภิบาลโครงการ


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com