หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : การตรวจสอบการบริหาร
สารบัญ

บทที่   1 : ความหมายของงานตรวจสอบการบริหาร

บทที่   2 : สัญญาณบอกเหตุทุจริตทางการบริหาร

บทที่   3 : ระบบการควบคุมภายในทางการบริหาร

บทที่   4 : ความต้องการของผู้บริหารระดับสูง

บทที่   5 : องค์ประกอบของงานตรวจสอบการบริหาร

บทที่   6 : คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบการบริหาร

บทที่   7 : ขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบการบริหาร

บทที่   8 : โปรแกรมการตรวจสอบ

บทที่   9 : ตัวอย่าง แนวการตรวจสอบการบริหารงานจัดซื้อ

บทที่ 10 : ตัวอย่าง แนวการตรวจสอบการบริหารสินเชื่อ


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com