หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : กระบวนการกำกับกิจการที่ดี
               : เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

สารบัญ

บทที่ 1 : Audit  Committee บทบาทและพันธกรณีที่สำคัญ

บทที่ 2 : Board  of  Directors กับ Audit  Committee

บทที่ 3 : ผู้ตรวจสอบภายในกับ Audit  Committee

บทที่ 4 : ผู้สอบบัญชีกับ Audit  Committee

บทที่ 5 : ผู้บริหารฝ่ายการเงินการบัญชีกับ Audit  Committee

บทที่ 6 : นักกฎหมายของบริษัทกับ Audit  Committee

บทที่ 7 : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - ผู้สวมหมวก 2 ใบ

 

กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com