หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : เทคนิคการตรวจสอบทุจริต
สารบัญ

บทที่   1 : การศึกษาพฤติกรรมการทุจริตฉ้อโกง

บทที่   2 : วิชาอาชญาวิทยากับกฎหมายอาญา

บทที่   3 : หลักการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉ้อโกงทางการเงิน

บทที่   4 : ข้อที่ผู้บริหารองค์การพึงปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุทุจริต

บทที่   5 : การวาง Audit  Program การตรวจสอบทุจริต
             โดยผู้ตรวจสอบภายใน

บทที่   6 : Fraud  Scanning จากสัญญาณไฟแดงแจ้งเหตุทุจริต

บทที่   7 : การตรวจนับโดย Surprise  Auditing  Techniques

บทที่   8 : การควานหาหลักฐานการทุจริตจากวิธีออกจดหมายยืนยันยอด

บทที่   9 : การตรวจสอบการทุจริตเงินสด

บทที่ 10 : การตรวจสอบการทุจริตตราสารการเงิน

บทที่ 11 : การตรวจสอบการทุจริตเงินฝากธนาคาร

บทที่ 12 : การตรวจสอบการทุจริตสินเชื่อ

 

กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com