หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : การปฏิบัติที่ดีที่สุดในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
               เล่ม 1 ตอน : กุญแจสู่ความสำเร็จ

สารบัญ

Part I : การบริหารฝ่ายงานตรวจสอบภายใน

บทที่ 1 : ลักษณะธรรมชาติของงานตรวจสอบภายใน
บทที่ 2 : โครงสร้างการจัดองค์การ
บทที่ 3 : ความสัมพันธ์กับงานธรรมาภิบาล
บทที่ 4 : กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
บทที่ 5 : การบริหารทรัพยากรบุคคล
บทที่ 6 : การวางแผนการตรวจสอบประจำปี

Part II : มาตรฐานการตรวจสอบภายใน

บทที่   7 : การสนับสนุนให้มีการใช้ความพยายาม
บทที่   8 : มาตรฐานทั่วไป
บทที่   9 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
บทที่ 10 : มาตรฐานการรายงาน
บทที่ 11 : มาตรฐานจริยธรรม
บทที่ 12 : มาตรฐานสากลในการตรวจสอบเกี่ยวกับจริยธรรม

Part III : การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม

บทที่ 13 : กระบวนการควบคุมของฝ่ายจัดการ
บทที่ 14 : ธรรมชาติของความเสี่ยง
บทที่ 15 : การคัดชี้ความเสี่ยง
บทที่ 16 : การประเมินความเสี่ยงและการจัดลำดับ
บทที่ 17 : การควบคุมภายในตามแนวความคิดของ COSO
บทที่ 18 : การทดสอบและการประเมินการควบคุมความเสี่ยง


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com