หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : การตรวจสอบธรรมาภิบาล
               : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

สารบัญ

ตอนที่ I : พื้นฐานความรู้เรื่องการตรวจสอบธรรมาภิบาล

บทที่ 1 : แนะนำการตรวจสอบธรรมาภิบาล
บทที่ 2 : การทำความเข้าใจเรื่องแนวความคิดและหลักการตรวจสอบ
บทที่ 3 : กรอบทฤษฎีของการตรวจสอบธรรมาภิบาล
บทที่ 4 : สภาพแวดล้อมทางจริยธรรมของผู้ตรวจสอบธรรมาภิบาล

ตอนที่ II : การวางแผนการตรวจสอบธรรมาภิบาล

บทที่ 5 : กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ
บทที่ 6 : มาตรฐานการตรวจสอบธรรมาภิบาล
บทที่ 7 : การทำความรู้จักองค์ประกอบของธรรมาภิบาล
บทที่ 8 : ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจสอบธรรมาภิบาล


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com