หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : การประเมินการควบคุมโดยตนเอง
สารบัญ

บทกล่าวนำ

บทที่ 1 : พัฒนาการของ CSA   

บทที่ 2 : ผู้มีส่วนได้เสียใน CSA     

บทที่ 3 : บทบาทของการตรวจสอบภายใน ในการพัฒนา CSA   

บทที่ 4 : เทคนิคการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ CSA  

บทที่ 5 : ผู้ตรวจสอบในฐานะผู้อำนวยความสะดวก

บทที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิผลการควบคุมโดย CSA    

บทที่ 7 : กำเนิด CSA          


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com