หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : ทางสู่นายธนาคาร เล่ม 2
สารบัญ

ตอนที่ 6 : เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ

บทที่ 16 : เมื่อชาวบ้านจะกู้เงินธนาคาร
บทที่ 17 : บริการสินเชื่อของธนาคารมีหลายรูปแบบ
บทที่ 18 : หลักประกันสินเชื่อที่อยู่ ในความต้องการ
บทที่ 19 : เกณฑ์ตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อ
บทที่ 20 : ปล่อยสินเชื่ออย่างไรไม่ให้เสีย
บทที่ 21 : จุดอ่อนและปัญหาประจำวันของเจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ

ตอนที่ 7 : เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

บทที่ 22 : คนตีราคาที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่หลักประกัน
บทที่ 23 : หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประเมินราคา
บทที่ 24 : เทคนิคการประเมินราคาที่ดิน
บทที่ 25 : เทคนิคการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง
บทที่ 26 : เทคนิคการประเมินราคาสินค้าที่รับจำนำ
บทที่ 27 : จุดอ่อนและปัญหาประจำวันของเจ้าหน้าที่ประเมินราคา

ตอนที่ 8 : เจ้าหน้าที่พิธีการสินเชื่อ

บทที่ 28 : ผู้จัดทำเอกสารสัญญาสินเชื่อ
บทที่ 29 : หน้าที่พิธีการสินเชื่อ
บทที่ 30 : การจัดทำสัญญาหลักประกัน
บทที่ 31 : การจัดทำสัญญาสินเชื่อ
บทที่ 32 : จุดอ่อนและปัญหาประจำวันของเจ้าหน้าที่พิธีการสินเชื่อ


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com