หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : วิธีเขียนเช็คให้ถูกต้อง
สารบัญ

บทที่ 1 : ความรู้เรื่องเช็คเมืองไทย

บทที่ 2 : วิธีการเขียนเช็คเพื่อเบิกเงินสด

บทที่ 3 : วิธีการเขียนเช็คเพื่อให้นำฝากเข้าบัญชี

บทที่ 4 : วิธีการเขียนสลักหลังเช็ค

บทที่ 5 : วิธีการเปิดบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร

ภาคผนวก
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com