หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : วิธีขอขึ้นเงินตามเช็ค
สารบัญ

บทที่ 1 : การขอขึ้นเงินตามเช็คเป็นเงินสด

บทที่ 2 : การขอขึ้นเงินตามเช็คขีดคร่อม

บทที่ 3 : การขอขึ้นเงินตามเช็คในฐานะผู้รับสลักหลัง

บทที่ 4 : กำหนดเวลาการยื่นเช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงิน

ภาคผนวก
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com