หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : วิธีขายลดตั๋วเงิน
สารบัญ

บทที่ 1 : ตั๋วเงินขายลดได้

บทที่ 2 : ตั๋วเงินที่เป็นปัญหาในการขายลด

บทที่ 3 : หลักเกณฑ์การรับซื้อลดตั๋วเงินของธนาคาร

บทที่ 4 : หลักประกัน

บทที่ 5 : การทำสัญญาขายลดตั๋วเงิน

บทที่ 6 : วิธีคิดดอกเบี้ยการขายลดตั๋วเงิน

บทที่ 7 : วิธีการบันทึกบัญชี


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com