หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : ตราสารอนุพันธ์เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง III
              
Derivative Instruments : Forex
               Dealing - Accounting  Procedures

สารบัญ

บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีต่างประเทศ

บทที่ 2 : งบทดลองบัญชีเงินตราต่างประเทศของธนาคาร

บทที่ 3 : วิธีการผ่านบัญชีการซื้อขายเงินทันที

บทที่ 4 : วิธีการผ่านบัญชีการซื้อขายเงินล่วงหน้า

บทที่ 5 : วิธีการคำนวณหาผลกำไรหรือขาดทุนในการปริวรรตเงินต่างประเทศ


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com