หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : การบริหารเงินบาทและเงินสกุลต่างประเทศ
               : ภายใต้ระบบค่าเงินบาทลอยตัว

สารบัญ

บทที่   1 : ความสงสัยในเรื่องค่าเงินบาท

บทที่   2 : ใครเป็นใคร ในตลาดแลกเปลี่ยนเงิน

บทที่   3 : หลักการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อัตราเสนอซื้อ ขาย
              (Bid-Offer-Rate)

บทที่   4 : เข้าถึงค่าเงินบาทในระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินคงที่

บทที่   5 : เข้าถึงค่าเงินบาทในระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว
              (Managed  Float)

บทที่   6 : หลักการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน Daily  Rate
              ของธนาคารพาณิชย์

บทที่   7 : ที่มาของอัตราแลกเปลี่ยน Reciprocal  Rate และ
              หลักการคำนวณอย่างง่าย

บทที่   8 : ที่มาของ Cross  Rate และหลักการคำนวณอย่างง่าย

บทที่   9 : ที่มาของอัตรา Swap  Rate และหลักการคำนวณอย่างง่าย

บทที่ 10 : หลักการซื้อขายเงินต่างประเทศทันที (Spot)

บทที่ 11 : หลักการซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า (Forward)

บทที่ 12 : เขาทำกำไรโดยการสวอป (Swap) เงินกันอย่างไร ?

บทที่ 13 : โยกย้ายเงิน (Arbitrage) อย่างไร จึงจะได้กำไรสูงสุด

บทที่ 14 : วิธีเล่นหากำไรจากผลต่างของอัตราดอกเบี้ยกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

บทที่ 15 : ผู้สั่งสินค้าเข้า (Importer) ควรซื้อเงินตราต่างประเทศอย่างไร ?

บทที่ 16 : ผู้ส่งสินค้าออก (Exporter) ควรขายเงินตรา
             ต่างประเทศอย่างไร ?

บทที่ 17 : ลูกหนี้ผู้กู้เงินสกุลต่างประเทศควรปฏิบัติอย่างไร ?

บทที่ 18 : จุดอ่อนของนักค้าเงินข้ามชาติ

บทที่ 19 : เทคนิคการวางระบบควบคุมภายในด้านการปริวรรต
             เงินตราต่างประเทศ

บทที่ 20 : นักเก็งกำไรมหาภัยกับบทเรียนความหายนะของชาติ


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com