หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : การบริหารการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
สารบัญ

บทที่ 1 : ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
           ทางเทคโนโลยี

บทที่ 2 : การทำความเข้าใจพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
           อิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 3 : ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายธนาคาร

บทที่ 4 : E - Banking  Business

บทที่ 5 : E - Banking  Services

บทที่ 6 : A T M

บทที่ 7 : S.W.I.F.T.

บทที่ 8 : Credit  Card

บทที่ 9 : ระบบควบคุมภายในธนาคารอิเล็กทรอนิกส์


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com