หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : การวางมาตรฐานธรรมาภิบาล
สารบัญ

บทที่   1 : ทำไมต้องศึกษาเรื่อง Governance ?

บทที่   2 : ธรรมาภิบาลในระเบียบโลกใหม่

บทที่   3 : บรรษัทอภิบาล เทพนิยายหรือความเป็นจริง ?

บทที่   4 : การเรียนรู้ความล้มเหลวของการจัดการธรรมาภิบาล

บทที่   5 : พัฒนาการของต้นแบบธรรมาภิบาล

บทที่   6 : คำจำกัดความอย่างกว้างของคำว่า Governance

บทที่   7 : การผ่อนคลายสภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาล

บทที่   8 : ธรรมาภิบาล สักแค่ไหน ?

บทที่   9 : ความต้องการ 3 ประการ ในการทำให้ธรรมาภิบาลได้มาตรฐาน

บทที่ 10 : คุณค่าจริยธรรมต้องมาก่อน

บทที่ 11 : ความซื่อตรงและความซื่อสัตย์สุจริต

บทที่ 12 : ความโปร่งใสและความยุติธรรม

บทที่ 13 : ความรับผิดชอบ

บทที่ 14 : ระบบควบคุมภายในที่ดี

บทที่ 15 : คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความสามารถ


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com