หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : ทางสู่ธรรมาภิบาล
สารบัญ

ตอนที่ I : ภาพรวมของธรรมชาติความเสี่ยงทางธรรมาภิบาล

บทที่ 1 : การทำความเข้าใจธรรมชาติความเสี่ยงทางธรรมาภิบาล
บทที่ 2 : อะไรคือความผิด ถูกในมนุษย์ ?
บทที่ 3 : ความเสี่ยงใน Global  Governance
บทที่ 4 : ความเสี่ยงใน National  Governance
บทที่ 5 : ความเสี่ยงใน Corporate  Governance
บทที่ 6 : ความเสี่ยงในจริยธรรมนักการเมืองศรีธนนชัย
บทที่ 7 : ภาพมายาธรรมาภิบาลที่ต้องจัดการ

ตอนที่ II : มาตรการป้องกันความเสี่ยงทางธรรมาภิบาล
             แนวความคิดและหลักการเชิงบูรณาการ

บทที่   8 : การสร้างผู้นำทางกฎหมายที่กล้าให้ความยุติธรรมที่ทันเวลา
บทที่   9 : การสร้างผู้นำทางศาสนาที่ให้พุทธศาสนิกชนศรัทธาเฉกเช่นกาลก่อน
บทที่ 10 : การสร้างผู้นำทางการตรวจสอบธรรมาภิบาลที่มีความอิสระจริง
             และเป็นคนกล้าหาญ
บทที่ 11 : การสร้างผู้นำทางการศึกษาที่มีจริยธรรมและรู้เท่าทันคนเลว
บทที่ 12 : การสร้างผู้นำทางสื่อสารมวลชนที่มีความอิสระและไม่เห็นแก่อามิส
บทที่ 13 : การสร้างผู้นำทางการเมืองคนรุ่นใหม่ที่มีจริยธรรม
             และความสามารถเป็นที่ประจักษ์
บทที่ 14 : บทเรียนธรรมาภิบาลจากเหตุวิกฤต
             Subprime  Mortgage  Loans  Crisis
บทที่ 15 : กรณีศึกษาคดีอาญาธรรมาภิบาล
             Mr. Bernard  L.Modoff เจ้าพ่อแชร์ลูกโซ่สองแสนล้านบาท
             อดีตประธาน NASDAQ ผู้ถูกศาลตัดสินจำคุก 150 ปี


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com