หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : การบริหารความเสี่ยง
สารบัญ

ตอนที่ I : การทำความเข้าใจแนวทางการบริหารความเสี่ยง

บทที่   1 : การทำความเข้าใจลักษณะธรรมชาติความเสี่ยง
บทที่   2 : ความเสี่ยงประการแรก คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในตัวท่านเอง
บทที่   3 : ปัจจัยเสี่ยงจากอิทธิพลภายในและอิทธิพลภายนอกองค์การ
บทที่   4 : การเรียนรู้ประเภทความเสี่ยง
บทที่   5 : ความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมของการควบคุม
บทที่   6 : ต้นแบบวงจรความเสี่ยง
บทที่   7 : การค้นหาและการคัดชี้ความเสี่ยง
บทที่   8 : การประเมินและการจัดลำดับความเสี่ยง
บทที่   9 : องค์ประกอบหลักของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
บทที่ 10 : การวางระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล

ตอนที่ II : แนวความคิดการบริหารความเสี่ยงพื้นที่สำคัญ

บทที่ 11 : การบริหารความเสี่ยงงานจัดซื้อ
บทที่ 12 : การบริหารความเสี่ยงในการอำนวยสินเชื่อ
บทที่ 13 : การบริหารความเสี่ยงในการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
บทที่ 14 : การบริหารความเสี่ยง IT


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com