หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : การบริหารความเสี่ยงโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สารบัญ

บทที่   1 : ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

บทที่   2 : ทำไมจึงต้องศึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยงโลจิสติกส์และ
             ซัพพลายเชน ?

บทที่   3 : ธรรมชาติของความเสี่ยง

บทที่   4 : การค้นหาพื้นที่ความเสี่ยงที่สำคัญ

บทที่   5 : การคัดชี้ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม

บทที่   6 : การคัดชี้ความเสี่ยงการดำเนินงาน

บทที่   7 : การคัดชี้ความเสี่ยงทางการเงิน

บทที่   8 : การคัดชี้ความเสี่ยงทางเทคโนโลยี

บทที่   9 : การคัดชี้ความเสี่ยงเรื่องความซื่อตรง

บทที่ 10 : กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com