หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง เล่ม II
               : การบริหารความเสี่ยงทางการดำเนินงาน

สารบัญ

ภาค I : กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงทางการดำเนินงาน

บทที่   1 : ความเข้าใจธรรมชาติของความเสี่ยงการดำเนินงาน
บทที่   2 : ความเสี่ยงเรื่องความสามารถของผู้บริหารองค์การ
บทที่   3 : ความเสี่ยงเรื่องทรัพยากรบุคคล
บทที่   4 : ความเสี่ยงเรื่องประสิทธิภาพ
บทที่   5 : ความเสี่ยงเรื่องประสิทธิผล
บทที่   6 : ความเสี่ยงเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า
บทที่   7 : ความเสี่ยงเรื่องการควบคุมคุณภาพ
บทที่   8 : ความเสี่ยงเรื่องสภาพแวดล้อมของการควบคุม
บทที่   9 : ความเสี่ยงเรื่องการบัญชี
บทที่ 10 : ความเสี่ยงเรื่องการทุจริตคอรับชั่น
บทที่ 11 : ความเสี่ยงเรื่องอิทธิพลภายนอกองค์การ

ภาค II : มาตรฐานการป้องกันความเสี่ยงทางการดำเนินงาน

บทที่ 12 : มาตรฐานการตรวจสอบความเสี่ยงทางการดำเนินงาน
บทที่ 13 : คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
บทที่ 14 : คณะกรรมการตรวจสอบ
บทที่ 15 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจฉิมกถา : บทสรุปมาตรฐานการป้องกันความเสี่ยงทางการดำเนินงาน


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com