หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง เล่ม III
               : การบริหารความเสี่ยงธรรมาภิบาล

สารบัญ

ภาค I : กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงธรรมาภิบาล

บทที่   1 : ความเข้าใจธรรมชาติของความเสี่ยงธรรมาภิบาล
บทที่   2 : ความเสี่ยงเรื่องจริยธรรม
บทที่   3 : ความเสี่ยงเรื่องความซื่อตรงและความซื่อสัตย์
บทที่   4 : ความเสี่ยงเรื่องรายงานการเงินที่ทุจริต
บทที่   5 : ความเสี่ยงเรื่องการทุจริตของผู้จัดการ
บทที่   6 : ความเสี่ยงเรื่องการทุจริตของพนักงาน
บทที่   7 : ความเสี่ยงเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น
บทที่   8 : ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
บทที่   9 : ความเสี่ยงเรื่องความอิสระในการตรวจสอบ
บทที่ 10 : ความเสี่ยงเรื่องความรู้ความสามารถของผู้นำ

ภาค II : มาตรฐานการป้องกันความเสี่ยงธรรมาภิบาล

บทที่ 11 : มาตรฐานกฎจรรยาบรรณ
บทที่ 12 : มาตรฐานกฎข้อบังคับการควบคุมโดยตนเอง
บทที่ 13 : กฎการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกรรมการบริษัท
บทที่ 14 : มาตรฐานการตรวจสอบธรรมาภิบาล
บทที่ 15 : มาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com