หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : วิธีเขียนรายงาน
สารบัญ

บทที่   1 : หลักสำคัญ 5 ประการของรายงานที่ดี

บทที่   2 : ขั้นตอนการเขียนรายงาน

บทที่   3 : โครงสร้างของรายงาน

บทที่   4 : ศิลปการเขียนไทย

บทที่   5 : วิธีเขียนรายงานการตรวจสอบ

บทที่   6 : วิธีเขียนรายงานการประชุมบริษัทจำกัด

บทที่   7 : วิธีเขียนรายงานการประชุมทั่วๆ ไป

บทที่   8 : เทคนิคการนำเสนอรายงาน

บทที่   9 : การจัดทำรายงานประจำปีสถาบันการศึกษา

บทที่ 10 : การเขียนรายงานการวิจัย


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com