หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : ชีวิตต้องกู้ เล่ม I
               : ตอน ดอกเบี้ยดอกหอย

สารบัญ

บทที่   1 : ดอกเบี้ยไม่มีวันหยุด

บทที่   2 : วิธีนับวันการคิดดอกเบี้ย

บทที่   3 : ดอกเบี้ยรายวันแพงกว่าดอกเบี้ยรายเดือน

บทที่   4 : วิธีคิดดอกเบี้ยตามหลักคณิตศาสตร์อย่างง่าย

บทที่   5 : หลักการคิดดอกเบี้ยที่ยุติธรรม

บทที่   6 : เล่ห์เหลี่ยมการคิดดอกเบี้ยผิดกฎหมายของผู้ให้เช่าซื้อ - ขายเงินผ่อน

บทที่   7 : เรียนรู้เรื่องการคิดดอกเบี้ยของธนาคาร

บทที่   8 : การปัดเศษดอกเบี้ยในวงการธนาคาร

บทที่   9 : MLR  MRR  MOR อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจริง
             หรือภาพมายา

บทที่ 10 : วิธีโยกเงินหากำไรจากผลต่างของอัตราดอกเบี้ยจาก
              LIBOR ถึง BIBOR

บทที่ 11 : ดอกเบี้ยลอยตัวที่รัดคอลูกหนี้ NPL

บทที่ 12 : Holiday  Interest

ภาคผนวก

1. พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินและอัตรา
    สูงสุดของดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืม
3. รวมข้อกฎหมายเกี่ยวกับดอกเบี้ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
    (เรียงตามลำดับมาตรา)


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com