หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : ชีวิตต้องกู้ II
               : ตอน รู้เฟื่องเรื่องวิธีกู้เงินแบ๊งค์

สารบัญ

บทที่   1 : การทำความเข้าใจกฎหมายควบคุมธนาคาร

บทที่   2 : การให้บริการตามกฎหมายและตามประเพณีธนาคาร

บทที่   3 : บริการสินเชื่อของธนาคารมีหลากหลายประเภท

บทที่   4 : การขอสินเชื่อประเภทเบิกเงินเกินบัญชี : Overdraft (O.D.)         

บทที่   5 : การขอสินเชื่อประเภทเงินกู้ : Loans  

บทที่   6 : การขอสินเชื่อประเภทขายลดตั๋วเงิน : Bills  Discounted   

บทที่   7 : การขอให้ธนาคาร "อาวัล" ตั๋วเงิน : Bank's  Aval 

บทที่   8 : การขอให้ธนาคาร "รับรอง" ตั๋วแลกเงิน 
             : Banker's  Acceptance 

บทที่   9 : การขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน
             : Letter  of  Guarantees     

บทที่ 10 : การขอสินเชื่อเพื่อการสั่งสินค้าเข้า : Import  Loans   

บทที่ 11 : การขอสินเชื่อเพื่อการส่งสินค้าออก : Export  Loans 

บทที่ 12 : การขอออกบัตรเครดิต : Credit  Card 


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com