หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : ชีวิตต้องกู้ III
               : ตอน คำมั่นสัญญา

สารบัญ

บทที่ 1 : "สัญญารัก" ตามเสียงเพลง หามีผลตามกฎหมายไม่

บทที่ 2 : สัญญากู้ยืมเงินที่มีผลตามกฎหมาย จักต้องทำเป็นหนังสือ

บทที่ 3 : หลักฐานแห่งหนี้ บ่วงรัดคอลูกหนี้ ไม่ให้ดิ้น ไม่ให้ตาย

บทที่ 4 : คำมั่นสัญญา ต้องปิดอากรแสตมป์ เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง

บทที่ 5 : สัญญาฝากเงินบัญชีกระแสรายวัน หลักฐานแห่งหนี้
           ที่ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์

บทที่ 6 : สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี หรือโอดี

บทที่ 7 : สัญญาขายลดตั๋วเงิน หลักฐานแห่งหนี้ที่ช่วยยืดอายุความ

บทที่ 8 : สัญญาเงินกู้ หนี้เงินกู้ ต้นเงินมีอยู่คู่ดอกเบี้ยเสมอ

บทที่ 9 : สัญญาสินเชื่อเกษตร คำสัญญาของคนหลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน

ภาคผนวก : พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐

บรรณานุกรม


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com