หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือการประเมินราคาทรัพย์สิน
สารบัญ

บทที่   1 : อาชีพการประเมินราคาทรัพย์สิน

บทที่   2 : พัฒนาการกิจกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทย

บทที่   3 : แนวพัฒนามาตรฐานการประเมินราคานานาชาติ

บทที่   4 : การวางหลักสูตรวิชาการประเมินราคาทรัพย์สินระดับปริญญา

บทที่   5 : การจัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบบูรณาการงาน
             ประเมินราคาทรัพย์สิน

บทที่   6 : จริยธรรมวิชาชีพการประเมินราคา

บทที่   7 : "ความอิสระ" V.S. "ความขัดแย้งผลประโยชน์"
              ของผู้ประเมินราคา

บทที่   8 : การทำความเข้าใจลักษณะสำคัญของทรัพย์สินแต่ละประเภท

บทที่   9 : เทคนิคการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในงานประเมินราคา

บทที่ 10 : เทคนิคการประเมินราคาทรัพย์สิน   


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com