หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือการประเมินราคาที่ดิน
สารบัญ

บทที่   1 : การทำความเข้าใจหลักการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

บทที่   2 : การได้มาหรือการเสียไปซึ่งความเป็นเจ้าของ "สิทธิในที่ดิน"

บทที่   3 : ข้อควรรู้เกี่ยวกับแบบหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน

บทที่   4 : การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์

บทที่   5 : การประเมินราคาที่ดินในชั้นต้น

บทที่   6 : การตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน

บทที่   7 : การสอบทานและการวิเคราะห์ "เครื่องหมายที่ดิน"

บทที่   8 : การใช้ "เลขระวาง" ในการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งจริงของที่ดิน

บทที่   9 : การตรวจพิสูจน์หลักเขตและการคำนวณเนื้อที่ดิน

บทที่ 10 : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินราคาที่ดิน 

 

กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com