หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : การทุจริตทางการบริหารชั้นคลาสสิค
สารบัญ

ภาค I : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทุจริตทางการบริหาร

บทที่ 1 : SCANDAL เรื่องข่าวลืออื้อฉาวคลุ้งคาวการทุจริต
บทที่ 2 : สถานะของผู้ตกอยู่ ในข่าวคาวทุจริต
บทที่ 3 : การทำความเข้าใจเรื่องการทุจริตทางการบริหาร
บทที่ 4 : การเข้าถึงซึ่งส่วนผสมของการทุจริตทางการบริหาร
บทที่ 5 : ทำไมเป็นถึงชั้นผู้บริหาร ยังคิดการทุจริต ?
บทที่ 6 : กลวิธีการทุจริตโดยการออกงบการเงินลวง
บทที่ 7 : กลวิธีการทุจริตทางการบริหารบนผลประโยชน์ทับซ้อน
บทที่ 8 : กระบวนวิธีการทุจริต White  Collar  Fraud
บทที่ 9 : ความเสี่ยงจากการตรวจสอบการทุจริต

ภาค II : การทำความรู้จักเกาะฟอกเงิน แหล่งหมกซ่อนกลทุจริตทางการบริหาร

บทที่ 10 : OFFSHORE  FINANCIAL  CENTER
บทที่ 11 : TAX  HAVEN เมืองหลบพักภาษี
บทที่ 12 : หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน British  Virgin  Island
บทที่ 13 : หมู่เกาะเคย์แมน Cayman  Islands
บทที่ 14 : บาฮามาส : เครือรัฐบาฮามาส
             : The  Commonwealth  of  Bahamas
บทที่ 15 : เกาะลาบวน Labuan  Island


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com