หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : ประวัติศาสตร์โลกการบัญชี
สารบัญ

ตอนที่ I : สืบสานตำนานกำเนิดมนุษย์-คนทำบัญชี

บทที่ 1 : พรหมลิขิต
บทที่ 2 : อัคคัญญสูตร
บทที่ 3 : พระผู้เป็นเจ้า
บทที่ 4 : อศาสนิกชน
บทที่ 5 : ลิงไม่มีหาง

ตอนที่ II : Bookkeeping  History เมื่อครั้งยังอยู่ในยุค Single-entry  Style

บทที่ 6 : ตำนาน Bookkeeping ยุค Single-entry  Style
บทที่ 7 : ตำนานสมุดบัญชี กำเนิดกระดาษ กระดาษชำระ และสมุดบัญชี
บทที่ 8 : ตำนานการลงบัญชีสไตล์ "บัญชีเดี่ยว"
           การเขียนจำนวนเงินและ Narrations ลงในบัญชี

ตอนที่ III : กำเนิดบิดาการบัญชีสมัยใหม่
              Fra  Luca  Bartolomeo  de  Pacioli
              The  Father  of  Modern  Accounting

บทที่   9 : ประวัติชีวิตบิดาแห่งการบัญชีสมัยใหม่
             Fra  Luca  Bartolomeo  de  Pacioli
             The  Father  of  Modern  Accounting
บทที่ 10 : บุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียง ผู้ร่วมสมัยกับบิดาแห่งการบัญชีสมัยใหม่
บทที่ 11 : กำเนิดหนังสือวิชาการบัญชีสมัยใหม่เล่มแรกของโลก


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com