หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย
               : คำศัพท์วิธีเขียนรายงาน วิทยานิพนธ์
                 และสุนทรพจน์  เล่ม 1 : คำศัพท์ทั่วไป

สารบัญ

Part   I : Dictionary A-Z
             Index A-Z

Part  II : Reference  Sections
                  1. การเขียนและการอ่านเครื่องหมายวรรคตอน 
                  2. การเขียนและการอ่านวัน เดือน ปี 
                  3. การเขียนและการอ่านตัวเลขอาระบิก
                  4. การเขียนและการอ่านตัวเลขโรมัน
                  5. การเขียนและการอ่านเศษส่วนและทศนิยม
                  6. การเขียนและการอ่านเครื่องหมายคณิตศาสตร์
                  7. การเขียนและการอ่านมาตราวัดความยาวตามเส้นตรง
                  8. การเขียนและการอ่านมาตราวัดพื้นที่
                  9. การเขียนและการอ่านมาตราวัดปริมาตร
                10. การเขียนและการอ่านมาตราวัดน้ำหนัก
                11. การเขียนและการอ่านมาตรวัดความจุ
                12.
การเขียนและการอ่านชื่อเรียกช่วงระยะเวลา

Part III : Appendix
                 : ตัวอย่างแบบมาตรฐานรายงานการสอบบัญชี  


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com