หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย
               : คำศัพท์วิธีเขียนรายงาน วิทยานิพนธ์
                 และสุนทรพจน์  เล่ม 2 : คำศัพท์เฉพาะ

สารบัญ

Group     I : Geographical  Names
                   การเขียนชื่อประเทศและเมืองหลวง

Group    II : Geographical  Names
                   การเขียนชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง

Group   III : Geographical  Names
                    การเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ

Group   IV : Geographical  Names
                    การเขียนชื่อทวีป สหพันธ์ สาธารณรัฐ รัฐ และอื่นๆ

Group    V : ISO-Currency  Code
                    รหัสสกุลเงินตามมาตรฐาน ISO

Group   VI : S.W.I.F.T. Code  Words
                    ชื่อย่อรหัสถ้อยคำที่ใช้ในระบบสวิฟท์

Group  VII : Incoterms
                    คำศัทพ์ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ

Group VIII : Names  and  Titles
                    ชื่อและชื่อเรียกยศตำแหน่ง/สถานภาพ

Group   IX : Abbreviations  and  Acronyms
                    คำย่อและชื่อย่อ


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com