หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
               : คำศัพท์วลีภาษาถิ่นปักษ์ใต้
               ฉบับภาษาอังกฤษ-ไทยปักษ์ใต้-ไทยกรุงเทพ

สารบัญ

Part I : Ton Thii  Neong : ตอนที่ หนึ่ง : ตอนถี นึ่ง
            Know  Before  You  Go  South

Chapter : Bot  Thii : บทที่ : บดถี
1 General  Nature  of  the  Native  Thai-Southerners
2 The  Southerners'Nick  Names
3 The  Wonderful  Communications  of  the  Southerners 

Part II : Ton  Thii  Song : ตอนที่ สอง : ตอนถี ส้อง
             Daily Conversation-Southerners'Style

Chapter : Bot  Thii : บทที่ : บดถี
  4 Greeting  and  Introducing
  5 At  the  Restaurant
  6 At  the  Hotel
  7 At The Air Port
  8 At the Bank 53
  9 At the Police Station
10 At the Hospital

Part III : Ton  Thii  Saam : ตอนที่ สาม : ตอนถี ส๊าม
              About Grammar in General

Chapter : Bot  Thii : บทที่ : บดถี
11 About  Thai  Consonants  and  Pronunciation
12 About Thai Vowels
13 About Personal Pronoun 73
14 About Interogatives
15 About Verbs

Part IV : Ton  Thii  Sii : ตอนที่ สี่ : ตอนถี ซี่
              Classified  Dictionary  of 
              Southern  Words

Chapter : Bot  Thii : บทที่ : บดถี
16 Favorite  Southerners' food
17 Favorite Thai  food
18 Drink-Beverage
19 Fruits-Trees/Climbing  Plants
20 Vegetables
21 Animals
22 Fresh-Water Fish
23 Salt-Water Fish
24 Colour
25 Counting
26 Day-Month-Year
27 Time
28 Body Parts
29 Relatives
30 Southern Provinces' Names

 

กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com