หน้าหลัก      รายการหนังสือ     ธุรกิจที่ดิน      แผนที่ตั้ง      www.pawdeeland.com

 

ชื่อหนังสือ : พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย : คำศัพท์การธนาคาร
สารบัญ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธนาคาร การบัญชี การตรวจสอบ จำนวนกว่า
3,000 คำ ที่อธิบายความหมายในแง่ภาษาไทยที่กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย

เหมาะสำหรับ พนักงานธนาคาร พนักงานบัญชี พนักงานตรวจสอบ
ผู้บริหารองค์การ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป

รวมศัพท์ด้านการเงินและการธนาคารที่จำเป็นและสำคัญๆ

รวมศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

รวมศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์

รวมศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

คำย่อที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการธนาคาร

ตารางเปรียบเทียบมาตราชั่ง ตวง วัด

รวมศัพท์ต่างๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ


กลับสู่ด้านบน


ที่อยู่ : 6/3 หมู่ 1 ซ.เพชรรัตน์ 6 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-9536744, 02-5917330    แฟกซ์ 02-5917330
    E-mail : pawdee@pawdee.com